OFERTA

Rzeczoznawca majątkowy Łódź – Agnieszka Filanowska
Oferuję Państwu kompleksową obsługę związaną z szacowaniem wartości nieruchomości.

Wyceniam wszystkie rodzaje nieruchomości:

 • domy
 • domy w budowie
 • lokale mieszkalne i użytkowe
 • działki
 • nieruchomości rolne i leśne
 • nieruchomości komercyjne (biurowce, magazyny, place składowe, zakłady przemysłowe, lokale handlowe).

 

Cele sporządzanych wycen:

 • ustalenie ceny dla potrzeb sprzedaży, zamiany
 • zabezpieczenie kredytu bankowego
 • ustalenie kwoty ubezpieczenia lub odszkodowania
 • skarbowo – podatkowe
 • sprawozdań finansowych
 • wniesienie aportu do spółki
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • podział majątku

 

Pozostały zakres usług:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych – służebność, użytkowanie
 • badanie poziomu cen i czynszów dla powierzchni komercyjnych, mieszkalnych oraz badanie poziomu stawek dzierżawnych gruntów
 • badanie trendów rynkowych
 • analiza rynku nieruchomości
 • analiza skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych

 

CENNIK

Wycena nieruchomości jest procesem złożonym i zależy od wielu czynników (rodzaju i lokalizacji nieruchomości, celu opracowania, stanu zagospodarowania i innych szczegółowych uwarunkowań). Wiąże się też z odpowiedzialnością, koniecznością doskonalenia zawodowego i ciągłego monitorowania zmian zachodzących na rynku. Dlatego też wynagrodzenie i czas wykonania zlecenia  ustalamy dla każdego z Państwa indywidualnie. Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć więcej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

DOMY i DOMY W BUDOWIE

DOMY i DOMY W BUDOWIE

DZIAŁKI

DZIAŁKI, NIERUCHOMOŚCI ROLNE I LEŚNE

LOKALE MIESZKALNE

LOKALE MIESZKALNE i UŻYTKOWE

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE